Welkom op de site van de Orde der Dierenartsen

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet.

Haar voornaamste opdracht bestaat in het opstellen van de Code van de diergeneeskundige plichtenleer. Dit gebeurt door de Hoge Raad van de Orde met zetel te Brussel, die paritair is samengesteld uit Franstaligen en Nederlandstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2013.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. Voor de Nederlandstaligen is deze gevestigd te Merelbeke. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Plethora

Op maandag 10 maart 2014 hadden de vertegenwoordigers van de Vlaamse dierenartsen een onderhoud met de Vlaamse minister-president Kris Peeters naar aanleiding van zijn bezoek…

Lees meer

Volgende cursus

06.05.2014 | Namiddag
Onderwerp:
K-24 : ¨Praktische aanpak van chronische nierziekte…
Locatie:
faculteit diergeneeskunde, auditorium D
Meer info

Leden van de orde

Klik hier om in te loggen
Meld u hier aan voor de Ad Valvas, contracten, verslagen, ...
Ordenummer:
Wachtwoord: