Welkom op de site van de Orde der Dierenartsen

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet.

Haar voornaamste opdracht bestaat in het opstellen van de Code van de diergeneeskundige plichtenleer. Dit gebeurt door de Hoge Raad van de Orde met zetel te Brussel, die paritair is samengesteld uit Franstaligen en Nederlandstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2013.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. Voor de Nederlandstaligen is deze gevestigd te Merelbeke. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Problematiek kattensterilisatie

De NGROD wordt regelmatig gecontacteerd door dierenartsen met vragen over hun rol in projecten rond kattensterilisatie binnen bepaalde steden of gemeenten. Naar aanleiding…

Lees meer

Volgende cursus

10.03.2015 | Dag
Onderwerp:
Cytologie basiscursus: Theorie + practicum
Locatie:
Facutleit Diergeneeskunde Merelbeke, microscopiezaal…
Meer info

Leden van de orde

Klik hier om in te loggen
Meld u hier aan voor de Ad Valvas, contracten, verslagen, ...
Ordenummer:
Wachtwoord: