Voortgezette Opleiding

 

De handleiding met alle informatie met betrekking tot de registratie als opleidingsverstrekker kan u HIER terugvinden.

 

Afkortingen

BP = BijscholingsPunten
EBP = Erkende BijscholingsPunten
NGROD = Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen
HR = Hoge Raad

Algemene kwaliteitsnormen voor BP erkenning

De voortgezette opleiding moet:
- voldoen aan de regels van de Code der Plichtenleer
- van een geactualiseerd universitair niveau zijn
- voldoen aan de behoeften van het beroep en de maatschappij
- gebracht worden met de best aangepaste, logistieke en didactische middelen

Vermeerderingscoëfficiënten

Vermeerderingscoëfficiënten zijn mogelijk bij het toekennen van EBP.

De formule is als volgt:
duur van de opleiding in uren x een trainingscoëfficiënt x een kenniscoëfficiënt (Belangrijk: de kenniscoëfficient wordt enkel toegepast op uren 'Voordracht' of 'E-learning', en niet op types waarvoor al een trainingscoëfficiënt wordt toegepast)

Coëfficiënt volgens het type van training:
- voordracht = 1
- E-learning = 1
- demonstratie van technische handelingen = 1,5
- interactieve sessie = 2
- practicum op kadavers = 2,5
- practicum op levende dieren = 3

Coëfficiënt van kennis:
- deelname = 1
- geslaagde evaluatietoets = 2 (Enkel van toepassing op uren van het type 'voordracht' of 'E-learning')

 • 1. Waar vind ik de nodige informatie over de voortgezette opleiding voor dierenartsen?
  In de Code der Plichtenleer.
 • 2. Mag ik als opleidingsverstrekker BP of EBP aanvragen voor mijn opleidingen?
  Commerciële firma’s die opleidingen brengen voor dierenartsen moeten steeds EBP aanvragen voor hun opleidingen. Commerciële firma’s en instellingen met als maatschappelijk doel of als hoofdactiviteit het brengen van opleidingen, kunnen, mits goedkeuring door de NGROD, toestemming krijgen om ook BP aan te vragen. Een opleidingsverstrekker die vermeerderingscoëfficiënten wil bekomen voor zijn opleiding moet steeds een EBP aanvraag indienen. Opleidingsverstrekkers die e-learning of webinars aanbieden moeten steeds EBP punten aanvragen.
 • 3. Mag een opleiding gebracht worden door iemand die wetenschappelijke of financiële banden heef met een firma of een instelling?
  Ja, op voorwaarde dat deze lesgever vooraf een standaard document ondertekent waarin hij/zij verklaart dat de inhoud van de opleiding onafhankelijk en in alle objectiviteit werd opgesteld en niet werd beïnvloed door zijn/haar banden met een firma of een instelling. Dit standaard document kan bekomen worden bij de NGROD. Deze voorwaarde geldt ook voor e-learning en webinars.
 • 4. Kan ik nog bijscholingspunten aanvragen voor opleidingen die reeds plaats vonden?
  Nee, de aanvraag moet steeds op voorhand gebeuren. Houd hierbij rekening met de aanvraagtermijnen die hieronder vermeld worden.
 • 5. Kan ik als opleidingsverstrekker BP of EBP aanvragen voor opleidingen die ik inricht in het buitenland?
  Dat kan.
 • 6. Kan ik als buitenlandse opleidingsverstrekker BP of EBP aanvragen voor mijn opleidingen?
  Dat kan.
 • 7. Wat kost een BP of EBP aanvraag?
  Voorlopig is een BP of EBP aanvraag bij de NGROD nog steeds kosteloos. Behandeling van bezwaren zijn betalend.
 • 8. Hoeveel tijd verloopt er normaal tussen een BP of EBP aanvraag en de toekenning van het BP of EBP nummer?
  Pas nadat alle nodige informatie aangeleverd werd start de procedure voor BP of EBP erkenning. Voor BP erkenning duurt dit gemiddeld 4 tot 6 weken. Voor EBP erkenning kan dit tot 8 weken duren.
 • 9. Wat wordt bedoeld met de kwaliteitsnorm “Van een actueel universitair niveau”?
  Elke lesgever is universitair geschoold (master niveau) in het vakgebied waarover hij/zij lesgeeft en de opleiding is bedoeld voor een universitair geschoold publiek. Alle afwijkingen hierop moeten goedgekeurd worden door de NGROD op basis van aangebrachte argumenten. Tegen de beslissing van de NGROD kan niet in beroep gegaan worden.
 • 10. Bij wie kan ik terecht indien ik niet akkoord ga met de toegekende BP of EBP?
  Uw bezwaar wordt op de raadsvergadering van de NGROD besproken.
 • 11. Opleidingsverstrekkers die e-learnings of webinars aanbieden moeten er voor zorgen dat ofwel de bijscholing of een syllabus elektronisch kan worden opgeslaan door de deelnemers voor later gebruik.