Nieuwsberichten

Oprichting diergeneeskundige rechtspersoon

Geachte Collega’s,

 

Gezien de vele vragen over het oprichten van een diergeneeskundige rechtspersoon (DRP) hebben we een stappenplan opgesteld: klik hier

 

Het inlichtingenblad van de FOD VVVL over de diergeneeskundige rechtspersoon kan u terugvinden op: https://www.health.belgium.be/nl/inlichtingenblad-diergeneeskundig-rechtspersoon

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Ann Janssens

Voorzitter

14-02-2019
Nieuwsflash februari 2018

Beste collega,

Gelieve in bijlage de nieuwsflash van februari 2018 te willen vinden.

U kan alle communicaties van de NGROD steeds terugvinden op de website onder de rubriek 'Communicaties van de NGROD', na inloggen met uw ordenummer en wachtwoord.

Collegiale groeten,

Dr. Ann Janssens

Voorzitter NGROD

20-02-2018
Toelichting bij verzending uitnodiging betaling lidgeld 2018

Zoals gemeld in de laatste nieuwsbrief van 05/12/2017 (zie extract hieronder), is er door de Raad beslist om het @dierenartsen.be adres niet meer als verplicht te beschouwen en om aan de leden de keuze te geven om zelf te bepalen op welk mailadres u de communicatie wil ontvangen. Dit is dan in de achtergrond uitgewerkt geweest door de implementatie van het zogenaamde ‘transfer e-mailadres’ veld, dat de leden zelf kunnen beheren op de ledenpagina.

Concreet komt het er dus op neer dat de leden die er niet actief zelf voor gekozen hebben om alle communicatie op een eigen mailadres te ontvangen, en dus hun e-mailadres niet ingevuld hebben in hun ledenfiche op de ledenpagina, de uitnodiging tot betaling lidgeld op hun @dierenartsen.be adres hebben ontvangen.

Bij de info die aangegeven is bij dat transfer e-mailveld in de ledenpagina, staat ook vermeld dat u dit veld kunt invullen als u alle communicatie op een persoonlijk mailadres will ontvangen, en NIET meer op @dierenartsen.be (zie screenshot hieronder).

 

Kortom, er is beslist geweest dat het de vrijheid van elk lid is om aan te geven dat u de communicatie op een ander mailadres wil ontvangen. Indien u dit niet aangegeven hebt in uw persoonlijke fiche, hebt u de mail ontvangen op uw @dierenartsen.be adres.

 

U kan zelf een persoonlijk e-mailadres instellen op de ledenpagina (https://www.ordederdierenartsen.be/e-loket). Na het inloggen, en indien nodig na het bevestigen van de aangepaste kennisname, kunt u in uw ‘persoonlijke gegevens’ een eigen e-mailadres invullen in het transfer e-mailveld.

Indien u geen mail ontvangen hebt op een persoonlijk e-mailadres of enkel een mail ontvangen hebt met als onderwerp ‘U heeft mail op Orde der dierenartsen’, kunt de originele mail met de uitnodiging betaling lidgeld terugvinden in uw @dierenartsen.be adres (https://odd.contactoffice.com/ , inloggen met ordenummer en wachtwoord). Hieronder kunt u tevens een kopie vinden van de originele uitnodiging.

 

De NGROD heeft geen toegang tot uw wachtwoord om dit te kunnen recupereren, maar u kan dit zelf resetten door het volgen van deze stappen:

  • Ga naar https://www.ordederdierenartsen.be/e-loket  (dit is de rechtstreekse link naar de ledenpagina)
  • Klik op ‘wachtwoord vergeten’
  • Vul uw gebruikersnaam in: ordenummer (4 cijfers) zonder N
  • Er wordt nu naar uw persoonlijke e-mailaccount een activatielink gestuurd. Via deze link, die slechts 2 uur geldig is, kan u uw nieuw wachtwoord ingeven.
  • Vervolgens kan u opnieuw proberen inloggen met uw nieuwe wachtwoord.

 

De eerste keer dat u inlogt op de ledenpagina krijgt u een tekst te zien die identiek is als deze in de orginele brief. U dient deze kennisname onderaan de pagina te bevestigen alvorens u volledige toegang hebt tot de ledenpagina. U krijgt vervolgens ook een kopie van deze tekst in uw mailbox.

 

Nieuwsbrief 05/12/2017, laatste paragraaf:

“Vanaf januari 2018 kan u online op de persoonlijke ledenfiche aanvullen en aanduiden naar

welk e-mailadres de NGROD alle communicatie moet sturen. Wie een eigen emailadres wenst

te gebruiken is wel zelf verantwoordelijk voor het melden van een wijziging van dit emailadres

om de bereikbaarheid te garanderen zoals vermeld in art. 10 van de Code der

Plichtenleer. Door deze wijziging zal iedereen bij het aanloggen in het ledengedeelte terug

een aangepaste kennisname van deze verandering moeten bevestigen. “

 

Van: Secretariaat NGROD [mailto:secretariaat@ordederdierenartsen.be]
Verzonden: woensdag 8 februari 2018 08:03
Onderwerp: Lidgeld 2018 Orde der Dierenartsen

 

Merelbeke, 08 februari 2018

 

Betaling lidgeld 2018

Beste collega ...,

 

Wij wensen U een voorspoedig 2018 op persoonlijk en op professioneel vlak. 

Het zal U niet ontgaan zijn dat het bij de NGROD in de afgelopen jaren niet allemaal op wieltjes liep. We zitten nu éénmaal in een snel veranderende maatschappij, en bij gevolg met een wetgeving en reglementering die hopeloos achterloopt. Er is dan ook enorm veel energie verloren gegaan in onderlinge en eindeloze procedures door gebrek aan enige bereidheid tot overleg bij magistraten en enkele leden van de Hoge Raad, die weigeren hun mandaat te beëindigen. 

De “administratieve schorsing” van voorzitter en secretaris door de HR, zonder enige motivatie en zonder enige rechtsgrond, werd door de Raad van State tenietgedaan. Met onmiddellijke uitwerking namen Dr. Janssens en Dr. Bombeek sedert nieuwjaar hun functie als voorzitter en als secretaris terug op.

We willen van deze Orde een functionerend orgaan maken, waar transparantie en goed bestuur de ordewoorden zijn en waar alle stakeholders weer vertrouwen in kunnen hebben. We willen een efficiënte dienstverlening en een correct tuchtrecht in de NGROD voor elke dierenarts. Niks meer, niks minder.

Zoals wettelijk voorzien heeft de Hoge Raad het bedrag van het lidgeld bepaald, en is het aan de  NGROD om dit te innen.

Met dit schrijven verzoeken wij u dan ook vriendelijk om het jaarlijkse lidgeld van 200,00 euro te storten op rekening BE03 0682 4147 7584 met als gestructureerde mededeling +++xxx/xxxx/xxxxx+++ ter attentie van de NGROD.

 

De vervaldatum voor de betaling van het lidgeld werd vastgelegd op 01/03/2018

 

De tijdige en correcte betaling van het lidgeld is een persoonlijke verantwoordelijkheid en dient individueel te worden gestort met de juiste referentie in de gestructureerde mededeling. 

De betaling “per persoon” met de correcte referentie, is ook van toepassing voor de dierenartsen tewerkgesteld in een associatie, een dierenkliniek of een dierenartsencentrum. Een gezamenlijke storting kan niet worden verwerkt.

 

We wensen eraan te herinneren dat iedereen die de diergeneeskunde beoefent, in de ruimste zin van het woord, verplicht is ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen en derhalve verplicht is tot betaling van het lidgeld. Wie de diergeneeskunde beoefent op 01 januari 2018 is gehouden het lidgeld te betalen voor het ganse jaar 2018. 

Het niet betalen van het lidgeld kan, indien nodig, leiden tot de toepassing van een tuchtstraf vermeld in art.14 van de Wet van 19/12/1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen .

 

De Orde heeft geïnvesteerd in de efficiëntie van een leden-beheerssysteem rekening houdende met de wet op de privacy. 

Conform Art.10 van de Code der Plichtenleer moet elke dierenarts een actief e-mail adres meedelen aan NGROD. 

Elke dierenarts heeft vanaf nu de mogelijkheid om te kiezen voor het voornaam.naam@dierenartsen.be adres of voor een alternatief e-mailadres. Wie het, door de NGROD voorgestelde e-mail adres, niet wenst te gebruiken moet dit in zijn/haar persoonlijke dierenartsenfiche op de website van de Orde der Dierenartsen aanpassen. Alle officiële correspondentie vanuit de NGROD zal dan verlopen via het door U gekozen e-mail adres.

 

Ook de uitnodiging tot betaling gebeurt per e-mail en is bij gevolg economisch en ecologisch. Mochten er toch problemen ontstaan bij deze vernieuwde werkwijze, aarzel dan niet ons te contacteren via info@ordederdierenartsen.be

__________________________________________________
Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad
Driekoningenplein 12 - 9820 Merelbeke Belgium

T : +32 (0)9/225.58.18
E : info@ordederdierenartsen.be
Wwww.ordederdierenartsen.be

__________________________________________________

E-mail disclaimer

8-02-2018
Informatievergadering voor opleidingsverstrekkers op 06/02/2018 uitgesteld

De informatievergadering voor opleidingsverstrekkers die voorzien was op 06/02/2018 te Merelbeke wordt tot een latere datum uitgesteld.

 

 

25-01-2018
Secretariaat NGROD gesloten van 23 december 2017 tot en met 03 januari 2018

Het secretariaat van de NGROD is gesloten van 23 december 2017 tot en met 03 januari 2018.

Vanaf donderdag 4 januari 2018 zal het secretariaat terug bereikbaar zijn.

19-12-2017
Nieuwe NGROD: ambities, beslissingen en uitdagingen

Beste collega,

 

Gelieve in bijlage de eerste nieuwsbrief van de nieuwe Raad van de NGROD te willen vinden.

 

Met vriendelijke groeten,

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen

4-11-2016
Brief van de voorzitter: Tijd om de fakkel door te geven

Geachte confraters,

 

Gelieve hierbij mijn laatste brief als voorzitter, getiteld 'Tijd om de fakkel door te geven', te willen vinden.

 

Met confraternele groeten,

 

Prof. dr. Sarne De Vliegher

Voorzitter NGROD

29-09-2016
Secretariaat NGROD gesloten van 8 tem 15 augustus 2016

Het secretariaat van de NGROD is gesloten van 8 tot en met 15 augustus 2016.

Vanaf dinsdag 16 augustus zal het secretariaat terug bereikbaar zijn.

29-07-2016
Bekendmaking resultaten verkiezingen 2016

Geachte confraters,

Hiermede heb ik de eer u de resultaten van de verkiezingen van 30 juni 2016 voor de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) en de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep van de Orde der Dierenartsen (NGRvB) ter kennis te brengen.

Klik op het bestand in bijlage om de verkiezingsuitslag te openen.

Met confraternele groeten,

Prof. dr. Sarne De Vliegher

Voorzitter NGROD

30-06-2016
Foto's inhuldiging nieuwe pand

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het nieuwe kantoor van de NGROD plechtig ingehuldigd. Minister Maggie De Block gaf een korte toespraak in aanwezigheid van een 100-tal genodigden, die getuige waren van het officieel doorknippen van het lint.

De foto's van de opening van het nieuwe pand kan u hier terugvinden.

 

27-06-2016
Laatste rappel voor de verkiezingen van 30 juni 2016

Meer dan 70% van de leden bezorgden hun stembrieven voor de verkiezingen van 30 juni a.s. aan de NGROD.

Iedereen die zijn of haar stem nog niet uitbracht wordt bij deze nogmaals herinnerd aan de plicht om dat te doen.

De retouromslag met de stembrieven moet ten laatste op 30 juni 2016 om 11u00 op het nieuwe adres Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke aangekomen zijn. 

21-06-2016
Het kantoor van de NGROD is verhuisd

Het NGROD is sinds dinsdag 24/5/2016 verhuisd naar een nieuw kantoor, gelegen te Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op 09 225 58 18, en dit elke werkdag tussen 9u00 en 12u00.

24-05-2016
Minister Maggie De Block huldigt het nieuwe kantoor van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) in

De NGROD is verheugd dat Minister Maggie De Block vandaag 13 mei 2016 zijn nieuw kantoor inhuldigt en een korte toespraak geeft in aanwezigheid van een 100-tal genodigden. Vertegenwoordigers van de federale en plaatselijke overheden, landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, de farmaceutische industrie, de Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen, De Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep, AMCRA, de Faculteit Diergeneeskunde, wetenschappelijke instellingen, andere Ordes … zullen bij een hapje en een drankje getuige zijn van het officieel doorknippen van het lint.

De NGROD was sinds 2003 gehuisvest in een pand aan de Salisburylaan in Merelbeke, doch koos voor een modern en functioneel kantoor in het centrum van dezelfde gemeente. Vandaaruit zullen in de toekomst de kerntaken van de Orde verder ingevuld worden, in goed overleg met de leden, de overheid en de stakeholders van de dierenartsen en met een focus op transparantie, moderne communicatie, (kosten)efficiëntie en professionalisme. Het nieuwe gebouw wordt in gebruik genomen op 23 mei.

13-05-2016
Persbericht en open brief onverdoofd slachten

De Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, de heer Ben Weyts, verklaarde in het najaar 2014 dat vanaf 2015 de Europese regelgeving betreffende het onverdoofd slachten zal bewaakt worden.  Dit heeft zijn impact op de Vlaamse situatie.

De dierenartsen spelen een centrale rol bij het bewaken van het dierenwelzijn, ook bij het slachten.

Naar aanleiding hiervan hebben de Vlaamse dierenartsen een open brief geschreven waarin zij hun standpunt meedelen.  Met deze brief willen zij het beleid van de nieuwe minister voor dierenwelzijn steunen.
Het dierenwelzijn en het consumentenbesef zijn hierbij primordiaal.

In bijlage vindt u het persbericht hierover (2 pagina’s) met aansluitend de open brief (6 pagina’s)

14-04-2015
Problematiek kattensterilisatie

De NGROD wordt regelmatig gecontacteerd door dierenartsen met vragen over hun rol in projecten rond kattensterilisatie binnen bepaalde steden of gemeenten. Naar aanleiding daarvan besliste de NGROD om een brief te sturen ter attentie van de burgemeesters en schepenen van alle Vlaamse gemeenten en steden (n=308), en deze te overhandigen aan Minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, tijdens de nieuwjaarsreceptie van 22 januari waar hij een toespraak zal houden.

15-01-2015
AMCRA 2020

In een ambitieus maar realistisch plan voor het antibioticumbeleid bij dieren tot en met 2020 hebben alle leden-sectoren van AMCRA vzw 10 streefdoelen en actiepunten uitgewerkt.

12-05-2014
Plethora

Op maandag 10 maart 2014 hadden de vertegenwoordigers van de Vlaamse dierenartsen een onderhoud met de Vlaamse minister-president Kris Peeters naar aanleiding van zijn bezoek aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke.  Daar werd een visietekst overhandigd met betrekking tot de grote instroom aan studenten diergeneeskunde (plethora) en de impact hiervan op het dierenartsenberoep en de maatschappij.

Deze tekst, die werd ondertekend door de faculteiten diergeneeskunde Antwerpen en Gent, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD), de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) en de DierenartsenBelangen (IVDB), is integraal terug te vinden in bijlage.

11-03-2014
Dierenartsen en dierenwelzijn

Op maandag 10 maart 2014 hadden de vertegenwoordigers van de Vlaamse dierenartsen een onderhoud met de Vlaamse minister-president Kris Peeters naar aanleiding van zijn bezoek aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke.  Daar werd een visietekst overhandigd met betrekking tot het dierenwelzijn in het kader van de regionalisering van deze bevoegdheid.

Deze tekst, die werd ondertekend door de faculteiten diergeneeskunde Antwerpen en Gent, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD), de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV), de DierenartsenBelangen (IVDB) en de Small Animal Veterinary Association Belgium/Flanders (SAVAB-Fl), is integraal terug te vinden in bijlage.

10-03-2014
Brief aan minister Onkelinx naar aanleiding van haar toespraak op Agribex

Naar aanleiding van haar toespraak op Agribex, de Internationale Beurs voor Akkerbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones te Brussel, heeft de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen een brief gericht aan minister Onkelinx.

In deze brief wordt getracht een antwoord te geven op de drie vragen die de minister stelt in haar toespraak (p 10-11).

In bijlage vindt u de brief van de Hoge Raad terug alsook aansluitend de toespraak van minister Onkelinx.

3-03-2014
Samenstelling van de nieuwe Raden van de NGROD

Vrijdag 4 oktober 2013 werden de nieuwe Raden van de NGROD verkozen voor de volgende drie jaren.  In bijlage vindt u de resultaten terug.

8-10-2013