Nieuwsberichten

Secretariaat gesloten zomerperiode

Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens deze periodes:

  • 18-19 juli 2024
  • 25-26 juli 2024
  • 01-02 augustus 2024
1-07-2024
Verkiezing van de vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de provincie Vlaams Brabant

Geachte collega’s,

Bij de verkiezing van de leden voor de Hoge raad tijdens de installatievergadering van 16 september 2022  was er geen kandidaat die de provincie Vlaams Brabant kon vertegenwoordigen. Bijgevolg werd beslist, conform het artikel 39 van het K.B. van 24 april 2022 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen, een oproep tot kandidaatstelling te doen onder de leden van de lijst van de Orde van de Dierenartsen uit de provincie Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het resultaat van de verkiezing die plaats vond tijdens de raadszitting van 28 oktober 2022 vindt u op deze pagina.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers
Voorzitter
 

28-10-2022
Verkiezingen Bureau NGROD en vertegenwoordigers Hoge Raad

Geachte collega's,

 

De installatievergadering van de nieuwe Raad vond plaats op 16 september 2022.

De resultaten van de verkiezingen 2022 voor het Bureau van de NGROD, de vertegenwoordigers van de Hoge Raad en het onderzoekscollege van de NGROD  (2022-2025) kan u op deze pagina raadplegen.

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Theo Borgers

Voorzitter

19-09-2022
Overlijden magistraat-assessor dr. iuris Jozef Colpin

We melden u met droefheid het plotse en onverwachte overlijden van onze magistraat-assessor dr. iuris Jozef Colpin.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 19 augustus 2022 om 10.30 uur in het Grand Kavee, stadion KV Mechelen, Kleine Nieuwendijkstraat 53, 2800 Mechelen.

Bijlage: rouwbericht

Het secretariaat van de NGROD zal gesloten zijn tijdens de uitvaartplechtigheid op 19 augustus 2022

16-08-2022
Resultaten verkiezingen 2022

Geachte collega's,

 

De resultaten van de Verkiezingen 2022 voor de NGROD en NGRvB kan u op deze pagina raadplegen.

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Theo Borgers

Voorzitter

12-08-2022
De gezondheid op het werk van dierenartsen

De gezondheid op het werk van dierenartsen: een nationaal onderzoek, op vraag van de Franse Nationale Raad van de Orde van Dierenartsen en de Vereniging Vétos-Entraide.
De gezondheid van dierenartsen, zowel op psychologisch als op fysiek vlak, blijft een onderwerp dat weinig besproken wordt, in tegenstelling tot dat van de zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, etc.), terwijl dit beroep lijkt te worden getroffen door een hoge burn-out en geconfronteerd wordt door een zelfmoordcijfer dat veel hoger is (bibliografische gegevens rapporteren 2 tot 4 keer meer) dan dat van de algemene bevolking en vergelijkbare beroepsgroepen, die bekend staan om een gebrek aan welzijn.
In de loop van 2019, hebben de Nationale Raad van de Orde der Dierenartsen en de vereniging Vétos-Entraide de beslissing genomen om een onderzoek te starten naar de psychologische gezondheid van de Franse dierenartsen.

In bijlage kan u een synthese van deze studie vinden.

28-06-2022
Secretariaat gesloten van 24 december tot en met 2 januari 2022

Het secretariaat van de NGROD is gesloten van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 02 januari 2022.

Vanaf maandag 3 januari 2022 zal het secretariaat terug bereikbaar zijn.

15-12-2021
Open brief aan minister Weyts betreffende toelatingsproef diergeneeskunde

Geachte collega's,

Gelieve in bijlage de open brief aan minister Weyts te willen vinden met betrekking tot de toelatingsproef diergeneeskunde.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers

4-10-2021
Nieuwsbrief maatregelen Covid-19

Geachte collega's dierenartsen,

Gelieve in bijlage de nieuwsbrief te vinden aangaande de Covid-19 maatregelen.

Dr. Theo Borgers 

Voorzitter

9-10-2020
Nieuwsbericht van FAVV: Prioriteitentabel voor officiële activiteiten van de erkende dierenartsen

Beste collega,

Gelieve in bijlage de nieuwsbrief te willen vinden van het FAVV betreffende de officiële activiteiten van de erkende dierenartsen, en de lijst met de bijhorende prioriteiten en termijnen van uitvoering.

Collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers

Voorzitter NGROD

24-03-2020
BERICHT VAN FAVV: DIERENARTSEN IN TIJDEN VAN DE CORONA CRISIS – Activiteiten en officiële opdrachten 

ACTIVITEITEN VAN DE DIERENARTSEN

De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum.

 

VOORTZETTING VAN DE OFFICIËLE OPDRACHTEN VAN ERKENDE DIERENARTSEN

In kader van de Covid-19 pandemie wil het FAVV de essentiële rol van de erkende dierenartsen benadrukken voor de vrijwaring van de voedselveiligheid, de volksgezondheid en dierengezondheid. De voortzetting van de officiële opdrachten van erkende dierenartsen is dus primordiaal.

Naar aanleiding van de Covid-19 crisis in België heeft de Regering een hele reeks maatregelen genomen waaronder sinds 17 maart ook inperkingsmaatregelen voor de bevolking

Zoals gemeld in de newsletter van donderdag, zal het FAVV in het begin van volgende week de erkende dierenartsen op de hoogte brengen welke te presteren opdrachten zij al dan niet moeten blijven uitvoeren, alsook volgens welke prioriteit dit dient te gebeuren.

De bewaking en het melden van een verdenking van aangifteplichtige dierenziekten blijven de hoogste prioriteit.

Bedrijfsbezoeken in het kader van de bedrijfsbegeleiding mogen voorlopig stopgezet worden voor de maanden maart en april.

Er wordt gevraagd aan de dierenartsen om tijdens hun activiteiten de nodige maatregelen nemen ter bescherming van hun gezondheid, de gezondheid van diegenen met wie ze werken en deze van hun klanten. Maatregelen die betrekking hebben tot “social distancing” en een goede hygiëne zijn hierbij belangrijk.

Meer informatie is terug te vinden op de volgende websites : 

https://www.info-coronavirus.be/nl/

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

22-03-2020
FAVV berichtgeving: Covid-19 – Maatregelen in België en activiteiten van de erkende dierenartsen
PERSBERICHT: De Orde der Dierenartsen informeert alle diereigenaars

De Nederlandstalige Orde der Dierenartsen wenst het brede publiek te informeren over de werking van de dierenartsen in deze tijd van de corona crisis ten gevolge van de verregaande maatregelen van de regering.

De dierenartsen hanteren mede op advies van de Orde van Dierenartsen een strikt “social distancing” beleid zeker tot 05 april 2020. 

U kan het volledige persbericht HIER bekijken

18-03-2020
Coronavirus Covid 19: gezamenlijk standpunt NGROD en CRFOMV

Geachte collega's dierenartsen,

In het kader van de snel evoluerende problematiek ten gevolge van het Coronavirus Covid 19,
wensen de CRFOMV én de NGROD het volgende gezamenlijke standpunt aan U mede te delen.

De NGROD en de CRFOMV wensen U nog een goede gezondheid.
Handel naar eer en geweten en draag zorg voor elkaar.

Dr. Theo Borgers en Dr. Jean-Luc Glowacki

Voorzitter NGROD en voorzitter CRFOMV

16-03-2020
Oprichting diergeneeskundige rechtspersoon

Geachte Collega’s,

 

Gezien de vele vragen over het oprichten van een diergeneeskundige rechtspersoon (DRP) hebben we een stappenplan opgesteld: klik hier

 

Het inlichtingenblad van de FOD VVVL over de diergeneeskundige rechtspersoon kan u terugvinden op: https://www.health.belgium.be/nl/inlichtingenblad-diergeneeskundig-rechtspersoon

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Ann Janssens

Voorzitter

14-02-2019
Nieuwsflash februari 2018

Beste collega,

Gelieve in bijlage de nieuwsflash van februari 2018 te willen vinden.

U kan alle communicaties van de NGROD steeds terugvinden op de website onder de rubriek 'Communicaties van de NGROD', na inloggen met uw ordenummer en wachtwoord.

Collegiale groeten,

Dr. Ann Janssens

Voorzitter NGROD

20-02-2018
Toelichting bij verzending uitnodiging betaling lidgeld 2018

Zoals gemeld in de laatste nieuwsbrief van 05/12/2017 (zie extract hieronder), is er door de Raad beslist om het @dierenartsen.be adres niet meer als verplicht te beschouwen en om aan de leden de keuze te geven om zelf te bepalen op welk mailadres u de communicatie wil ontvangen. Dit is dan in de achtergrond uitgewerkt geweest door de implementatie van het zogenaamde ‘transfer e-mailadres’ veld, dat de leden zelf kunnen beheren op de ledenpagina.

Concreet komt het er dus op neer dat de leden die er niet actief zelf voor gekozen hebben om alle communicatie op een eigen mailadres te ontvangen, en dus hun e-mailadres niet ingevuld hebben in hun ledenfiche op de ledenpagina, de uitnodiging tot betaling lidgeld op hun @dierenartsen.be adres hebben ontvangen.

Bij de info die aangegeven is bij dat transfer e-mailveld in de ledenpagina, staat ook vermeld dat u dit veld kunt invullen als u alle communicatie op een persoonlijk mailadres will ontvangen, en NIET meer op @dierenartsen.be (zie screenshot hieronder).

 

Kortom, er is beslist geweest dat het de vrijheid van elk lid is om aan te geven dat u de communicatie op een ander mailadres wil ontvangen. Indien u dit niet aangegeven hebt in uw persoonlijke fiche, hebt u de mail ontvangen op uw @dierenartsen.be adres.

 

U kan zelf een persoonlijk e-mailadres instellen op de ledenpagina (https://www.ordederdierenartsen.be/e-loket). Na het inloggen, en indien nodig na het bevestigen van de aangepaste kennisname, kunt u in uw ‘persoonlijke gegevens’ een eigen e-mailadres invullen in het transfer e-mailveld.

Indien u geen mail ontvangen hebt op een persoonlijk e-mailadres of enkel een mail ontvangen hebt met als onderwerp ‘U heeft mail op Orde der dierenartsen’, kunt de originele mail met de uitnodiging betaling lidgeld terugvinden in uw @dierenartsen.be adres (https://odd.contactoffice.com/ , inloggen met ordenummer en wachtwoord). Hieronder kunt u tevens een kopie vinden van de originele uitnodiging.

 

De NGROD heeft geen toegang tot uw wachtwoord om dit te kunnen recupereren, maar u kan dit zelf resetten door het volgen van deze stappen:

  • Ga naar https://www.ordederdierenartsen.be/e-loket  (dit is de rechtstreekse link naar de ledenpagina)
  • Klik op ‘wachtwoord vergeten’
  • Vul uw gebruikersnaam in: ordenummer (4 cijfers) zonder N
  • Er wordt nu naar uw persoonlijke e-mailaccount een activatielink gestuurd. Via deze link, die slechts 2 uur geldig is, kan u uw nieuw wachtwoord ingeven.
  • Vervolgens kan u opnieuw proberen inloggen met uw nieuwe wachtwoord.

 

De eerste keer dat u inlogt op de ledenpagina krijgt u een tekst te zien die identiek is als deze in de orginele brief. U dient deze kennisname onderaan de pagina te bevestigen alvorens u volledige toegang hebt tot de ledenpagina. U krijgt vervolgens ook een kopie van deze tekst in uw mailbox.

 

Nieuwsbrief 05/12/2017, laatste paragraaf:

“Vanaf januari 2018 kan u online op de persoonlijke ledenfiche aanvullen en aanduiden naar

welk e-mailadres de NGROD alle communicatie moet sturen. Wie een eigen emailadres wenst

te gebruiken is wel zelf verantwoordelijk voor het melden van een wijziging van dit emailadres

om de bereikbaarheid te garanderen zoals vermeld in art. 10 van de Code der

Plichtenleer. Door deze wijziging zal iedereen bij het aanloggen in het ledengedeelte terug

een aangepaste kennisname van deze verandering moeten bevestigen. “

 

Van: Secretariaat NGROD [mailto:secretariaat@ordederdierenartsen.be]
Verzonden: woensdag 8 februari 2018 08:03
Onderwerp: Lidgeld 2018 Orde der Dierenartsen

 

Merelbeke, 08 februari 2018

 

Betaling lidgeld 2018

Beste collega ...,

 

Wij wensen U een voorspoedig 2018 op persoonlijk en op professioneel vlak. 

Het zal U niet ontgaan zijn dat het bij de NGROD in de afgelopen jaren niet allemaal op wieltjes liep. We zitten nu éénmaal in een snel veranderende maatschappij, en bij gevolg met een wetgeving en reglementering die hopeloos achterloopt. Er is dan ook enorm veel energie verloren gegaan in onderlinge en eindeloze procedures door gebrek aan enige bereidheid tot overleg bij magistraten en enkele leden van de Hoge Raad, die weigeren hun mandaat te beëindigen. 

De “administratieve schorsing” van voorzitter en secretaris door de HR, zonder enige motivatie en zonder enige rechtsgrond, werd door de Raad van State tenietgedaan. Met onmiddellijke uitwerking namen Dr. Janssens en Dr. Bombeek sedert nieuwjaar hun functie als voorzitter en als secretaris terug op.

We willen van deze Orde een functionerend orgaan maken, waar transparantie en goed bestuur de ordewoorden zijn en waar alle stakeholders weer vertrouwen in kunnen hebben. We willen een efficiënte dienstverlening en een correct tuchtrecht in de NGROD voor elke dierenarts. Niks meer, niks minder.

Zoals wettelijk voorzien heeft de Hoge Raad het bedrag van het lidgeld bepaald, en is het aan de  NGROD om dit te innen.

Met dit schrijven verzoeken wij u dan ook vriendelijk om het jaarlijkse lidgeld van 200,00 euro te storten op rekening BE03 0682 4147 7584 met als gestructureerde mededeling +++xxx/xxxx/xxxxx+++ ter attentie van de NGROD.

 

De vervaldatum voor de betaling van het lidgeld werd vastgelegd op 01/03/2018

 

De tijdige en correcte betaling van het lidgeld is een persoonlijke verantwoordelijkheid en dient individueel te worden gestort met de juiste referentie in de gestructureerde mededeling. 

De betaling “per persoon” met de correcte referentie, is ook van toepassing voor de dierenartsen tewerkgesteld in een associatie, een dierenkliniek of een dierenartsencentrum. Een gezamenlijke storting kan niet worden verwerkt.

 

We wensen eraan te herinneren dat iedereen die de diergeneeskunde beoefent, in de ruimste zin van het woord, verplicht is ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen en derhalve verplicht is tot betaling van het lidgeld. Wie de diergeneeskunde beoefent op 01 januari 2018 is gehouden het lidgeld te betalen voor het ganse jaar 2018. 

Het niet betalen van het lidgeld kan, indien nodig, leiden tot de toepassing van een tuchtstraf vermeld in art.14 van de Wet van 19/12/1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen .

 

De Orde heeft geïnvesteerd in de efficiëntie van een leden-beheerssysteem rekening houdende met de wet op de privacy. 

Conform Art.10 van de Code der Plichtenleer moet elke dierenarts een actief e-mail adres meedelen aan NGROD. 

Elke dierenarts heeft vanaf nu de mogelijkheid om te kiezen voor het voornaam.naam@dierenartsen.be adres of voor een alternatief e-mailadres. Wie het, door de NGROD voorgestelde e-mail adres, niet wenst te gebruiken moet dit in zijn/haar persoonlijke dierenartsenfiche op de website van de Orde der Dierenartsen aanpassen. Alle officiële correspondentie vanuit de NGROD zal dan verlopen via het door U gekozen e-mail adres.

 

Ook de uitnodiging tot betaling gebeurt per e-mail en is bij gevolg economisch en ecologisch. Mochten er toch problemen ontstaan bij deze vernieuwde werkwijze, aarzel dan niet ons te contacteren via info@ordederdierenartsen.be

__________________________________________________
Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad
Driekoningenplein 12 - 9820 Merelbeke Belgium

T : +32 (0)9/225.58.18
E : info@ordederdierenartsen.be
Wwww.ordederdierenartsen.be

__________________________________________________

E-mail disclaimer

8-02-2018
Informatievergadering voor opleidingsverstrekkers op 06/02/2018 uitgesteld

De informatievergadering voor opleidingsverstrekkers die voorzien was op 06/02/2018 te Merelbeke wordt tot een latere datum uitgesteld.

 

 

25-01-2018
Secretariaat NGROD gesloten van 23 december 2017 tot en met 03 januari 2018

Het secretariaat van de NGROD is gesloten van 23 december 2017 tot en met 03 januari 2018.

Vanaf donderdag 4 januari 2018 zal het secretariaat terug bereikbaar zijn.

19-12-2017
Nieuwe NGROD: ambities, beslissingen en uitdagingen

Beste collega,

 

Gelieve in bijlage de eerste nieuwsbrief van de nieuwe Raad van de NGROD te willen vinden.

 

Met vriendelijke groeten,

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen

4-11-2016
Brief van de voorzitter: Tijd om de fakkel door te geven

Geachte confraters,

 

Gelieve hierbij mijn laatste brief als voorzitter, getiteld 'Tijd om de fakkel door te geven', te willen vinden.

 

Met confraternele groeten,

 

Prof. dr. Sarne De Vliegher

Voorzitter NGROD

29-09-2016
Secretariaat NGROD gesloten van 8 tem 15 augustus 2016

Het secretariaat van de NGROD is gesloten van 8 tot en met 15 augustus 2016.

Vanaf dinsdag 16 augustus zal het secretariaat terug bereikbaar zijn.

29-07-2016
Bekendmaking resultaten verkiezingen 2016

Geachte confraters,

Hiermede heb ik de eer u de resultaten van de verkiezingen van 30 juni 2016 voor de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) en de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep van de Orde der Dierenartsen (NGRvB) ter kennis te brengen.

Klik op het bestand in bijlage om de verkiezingsuitslag te openen.

Met confraternele groeten,

Prof. dr. Sarne De Vliegher

Voorzitter NGROD

30-06-2016
Foto's inhuldiging nieuwe pand

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het nieuwe kantoor van de NGROD plechtig ingehuldigd. Minister Maggie De Block gaf een korte toespraak in aanwezigheid van een 100-tal genodigden, die getuige waren van het officieel doorknippen van het lint.

De foto's van de opening van het nieuwe pand kan u hier terugvinden.

 

27-06-2016
Laatste rappel voor de verkiezingen van 30 juni 2016

Meer dan 70% van de leden bezorgden hun stembrieven voor de verkiezingen van 30 juni a.s. aan de NGROD.

Iedereen die zijn of haar stem nog niet uitbracht wordt bij deze nogmaals herinnerd aan de plicht om dat te doen.

De retouromslag met de stembrieven moet ten laatste op 30 juni 2016 om 11u00 op het nieuwe adres Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke aangekomen zijn. 

21-06-2016
Het kantoor van de NGROD is verhuisd

Het NGROD is sinds dinsdag 24/5/2016 verhuisd naar een nieuw kantoor, gelegen te Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op 09 225 58 18, en dit elke werkdag tussen 9u00 en 12u00.

24-05-2016
Minister Maggie De Block huldigt het nieuwe kantoor van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) in

De NGROD is verheugd dat Minister Maggie De Block vandaag 13 mei 2016 zijn nieuw kantoor inhuldigt en een korte toespraak geeft in aanwezigheid van een 100-tal genodigden. Vertegenwoordigers van de federale en plaatselijke overheden, landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, de farmaceutische industrie, de Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen, De Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep, AMCRA, de Faculteit Diergeneeskunde, wetenschappelijke instellingen, andere Ordes … zullen bij een hapje en een drankje getuige zijn van het officieel doorknippen van het lint.

De NGROD was sinds 2003 gehuisvest in een pand aan de Salisburylaan in Merelbeke, doch koos voor een modern en functioneel kantoor in het centrum van dezelfde gemeente. Vandaaruit zullen in de toekomst de kerntaken van de Orde verder ingevuld worden, in goed overleg met de leden, de overheid en de stakeholders van de dierenartsen en met een focus op transparantie, moderne communicatie, (kosten)efficiëntie en professionalisme. Het nieuwe gebouw wordt in gebruik genomen op 23 mei.

13-05-2016
Persbericht en open brief onverdoofd slachten

De Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, de heer Ben Weyts, verklaarde in het najaar 2014 dat vanaf 2015 de Europese regelgeving betreffende het onverdoofd slachten zal bewaakt worden.  Dit heeft zijn impact op de Vlaamse situatie.

De dierenartsen spelen een centrale rol bij het bewaken van het dierenwelzijn, ook bij het slachten.

Naar aanleiding hiervan hebben de Vlaamse dierenartsen een open brief geschreven waarin zij hun standpunt meedelen.  Met deze brief willen zij het beleid van de nieuwe minister voor dierenwelzijn steunen.
Het dierenwelzijn en het consumentenbesef zijn hierbij primordiaal.

In bijlage vindt u het persbericht hierover (2 pagina’s) met aansluitend de open brief (6 pagina’s)

14-04-2015
Problematiek kattensterilisatie

De NGROD wordt regelmatig gecontacteerd door dierenartsen met vragen over hun rol in projecten rond kattensterilisatie binnen bepaalde steden of gemeenten. Naar aanleiding daarvan besliste de NGROD om een brief te sturen ter attentie van de burgemeesters en schepenen van alle Vlaamse gemeenten en steden (n=308), en deze te overhandigen aan Minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, tijdens de nieuwjaarsreceptie van 22 januari waar hij een toespraak zal houden.

15-01-2015
AMCRA 2020

In een ambitieus maar realistisch plan voor het antibioticumbeleid bij dieren tot en met 2020 hebben alle leden-sectoren van AMCRA vzw 10 streefdoelen en actiepunten uitgewerkt.

12-05-2014
Plethora

Op maandag 10 maart 2014 hadden de vertegenwoordigers van de Vlaamse dierenartsen een onderhoud met de Vlaamse minister-president Kris Peeters naar aanleiding van zijn bezoek aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke.  Daar werd een visietekst overhandigd met betrekking tot de grote instroom aan studenten diergeneeskunde (plethora) en de impact hiervan op het dierenartsenberoep en de maatschappij.

Deze tekst, die werd ondertekend door de faculteiten diergeneeskunde Antwerpen en Gent, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD), de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) en de DierenartsenBelangen (IVDB), is integraal terug te vinden in bijlage.

11-03-2014
Dierenartsen en dierenwelzijn

Op maandag 10 maart 2014 hadden de vertegenwoordigers van de Vlaamse dierenartsen een onderhoud met de Vlaamse minister-president Kris Peeters naar aanleiding van zijn bezoek aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke.  Daar werd een visietekst overhandigd met betrekking tot het dierenwelzijn in het kader van de regionalisering van deze bevoegdheid.

Deze tekst, die werd ondertekend door de faculteiten diergeneeskunde Antwerpen en Gent, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD), de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV), de DierenartsenBelangen (IVDB) en de Small Animal Veterinary Association Belgium/Flanders (SAVAB-Fl), is integraal terug te vinden in bijlage.

10-03-2014
Brief aan minister Onkelinx naar aanleiding van haar toespraak op Agribex

Naar aanleiding van haar toespraak op Agribex, de Internationale Beurs voor Akkerbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones te Brussel, heeft de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen een brief gericht aan minister Onkelinx.

In deze brief wordt getracht een antwoord te geven op de drie vragen die de minister stelt in haar toespraak (p 10-11).

In bijlage vindt u de brief van de Hoge Raad terug alsook aansluitend de toespraak van minister Onkelinx.

3-03-2014
Samenstelling van de nieuwe Raden van de NGROD

Vrijdag 4 oktober 2013 werden de nieuwe Raden van de NGROD verkozen voor de volgende drie jaren.  In bijlage vindt u de resultaten terug.

8-10-2013