Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Laatste nieuwsberichten

Oprichting diergeneeskundige rechtspersoon

Geachte Collega’s,

 

Gezien de vele vragen over het oprichten van een diergeneeskundige rechtspersoon (DRP) hebben we een stappenplan opgesteld: klik hier

 

Het inlichtingenblad van de FOD VVVL over de diergeneeskundige rechtspersoon kan u terugvinden op: https://www.health.belgium.be/nl/inlichtingenblad-diergeneeskundig-rechtspersoon

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Ann Janssens

Voorzitter

14-02-2019
leden

E-mail