Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Laatste nieuwsberichten

Nieuwsbericht van FAVV: Prioriteitentabel voor officiële activiteiten van de erkende dierenartsen

Beste collega,

Gelieve in bijlage de nieuwsbrief te willen vinden van het FAVV betreffende de officiële activiteiten van de erkende dierenartsen, en de lijst met de bijhorende prioriteiten en termijnen van uitvoering.

Collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers

Voorzitter NGROD

24-03-2020
BERICHT VAN FAVV: DIERENARTSEN IN TIJDEN VAN DE CORONA CRISIS – Activiteiten en officiële opdrachten 

ACTIVITEITEN VAN DE DIERENARTSEN

De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum.

 

VOORTZETTING VAN DE OFFICIËLE OPDRACHTEN VAN ERKENDE DIERENARTSEN

In kader van de Covid-19 pandemie wil het FAVV de essentiële rol van de erkende dierenartsen benadrukken voor de vrijwaring van de voedselveiligheid, de volksgezondheid en dierengezondheid. De voortzetting van de officiële opdrachten van erkende dierenartsen is dus primordiaal.

Naar aanleiding van de Covid-19 crisis in België heeft de Regering een hele reeks maatregelen genomen waaronder sinds 17 maart ook inperkingsmaatregelen voor de bevolking

Zoals gemeld in de newsletter van donderdag, zal het FAVV in het begin van volgende week de erkende dierenartsen op de hoogte brengen welke te presteren opdrachten zij al dan niet moeten blijven uitvoeren, alsook volgens welke prioriteit dit dient te gebeuren.

De bewaking en het melden van een verdenking van aangifteplichtige dierenziekten blijven de hoogste prioriteit.

Bedrijfsbezoeken in het kader van de bedrijfsbegeleiding mogen voorlopig stopgezet worden voor de maanden maart en april.

Er wordt gevraagd aan de dierenartsen om tijdens hun activiteiten de nodige maatregelen nemen ter bescherming van hun gezondheid, de gezondheid van diegenen met wie ze werken en deze van hun klanten. Maatregelen die betrekking hebben tot “social distancing” en een goede hygiëne zijn hierbij belangrijk.

Meer informatie is terug te vinden op de volgende websites : 

https://www.info-coronavirus.be/nl/

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

22-03-2020
PERSBERICHT: De Orde der Dierenartsen informeert alle diereigenaars

De Nederlandstalige Orde der Dierenartsen wenst het brede publiek te informeren over de werking van de dierenartsen in deze tijd van de corona crisis ten gevolge van de verregaande maatregelen van de regering.

De dierenartsen hanteren mede op advies van de Orde van Dierenartsen een strikt “social distancing” beleid zeker tot 05 april 2020. 

U kan het volledige persbericht HIER bekijken

18-03-2020
FAVV berichtgeving: Covid-19 – Maatregelen in België en activiteiten van de erkende dierenartsen
Coronavirus Covid 19: gezamenlijk standpunt NGROD en CRFOMV

Geachte collega's dierenartsen,

In het kader van de snel evoluerende problematiek ten gevolge van het Coronavirus Covid 19,
wensen de CRFOMV én de NGROD het volgende gezamenlijke standpunt aan U mede te delen.

De NGROD en de CRFOMV wensen U nog een goede gezondheid.
Handel naar eer en geweten en draag zorg voor elkaar.

Dr. Theo Borgers en Dr. Jean-Luc Glowacki

Voorzitter NGROD en voorzitter CRFOMV

16-03-2020
leden

E-mail