Samenstelling Raden

Samenstelling Nederlandstalige Gewestelijke Raad

Voorzitter:
Dr. Theo Borgers
Ondervoorzitter:
Dr. Peter Vandekerckhove
Secretaris:
Da. Lies Van de Steene
Raadsleden:
Da. Magali Daems
Dr. Raphaël Deconinck
Dr. Bart Vande Vyvere
Da. Joke Lannoo
Dr. Luc Nagels
Da. Lieselot Leterme
Magistraat-assessor:
Niko De Camps (effectief)
Geneviève Seressia (plaatsvervanger)
Secretariaat:
Pol Vanden Berghe (senior administrative manager)
Annick Kellner (office assistant)
Lies De Bodt (office assistant)

Samenstelling Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep

Magistraten:
Dr. iuris Boudewijn Desmet, voorzitter
Dr. iuris Paul Buyle
Dr. iuris Ivo Mennes
Dierenartsen:
Dr. Karin De Beul
Dr. Carolien Verhaeghe
Secretaris - griffier:
Dhr. Jurgen De Rouck

Samenstelling Hoge Raad

Bureau van de Hoge Raad:
Dr. iuris Paul Boudolf, voorzitter
 
Raadsleden Nederlandstalige Afdeling van de Hoge Raad:
Dr. Theo Borgers (provincie West-Vlaanderen)
Dr. Luc Nagels (provincie Limburg)
Da. Lieselot Leterme (provincie Antwerpen)
Da. Lies Van de Steene (provincie Oost-Vlaanderen)
Dr. Piet De Meuter (provincie Vlaams-Brabant)
Prof. dr. Sarne De Vliegher (titelvoerend afgevaardigde van de Faculteit Diergeneeskunde Gent)
Prof. dr. Geert Opsomer (plaatsvervangende afgevaardigde van de Faculteit Diergeneeskunde Gent)
Niko De Camps (juridisch assessor)
Geneviève Seressia (plaatsvervangend juridisch assessor)
Raadsleden Franstalige Afdeling van de Hoge Raad:
Dr. Benoît ROELANTS (Waals Brabant)
Dr. Stéphanie CAMBIER (Henegouwen)
Dr. Pierre CASSART (Luik)
Dr. Michel Godefroid (Luxemburg)
Dr. Marie-Paule DECOSTER (Namen)
Prof. dr. Pascal Gustin (titelvoerend afgevaardigde van de Faculteit Diergeneeskunde Luik)
Prof. dr. Kris Gommeren (plaatsvervangend afgevaardigde van de Faculteit Diergeneeskunde Luik)
Dr. iuris Suzanne Moreau (juridisch assessor)

Samenstelling Onderzoekscollege

Dierenartsen:
Da. Magali Daems
Da. Kristof Pollentier
Dr. Josephine Melotte
Magistraat-assessor:
Niko De Camps (effectief)
Geneviève Seressia (plaatsvervanger)