Resultaten Verkiezingen 2022

Geachte collega’s, Conform het artikel 33 van het KB van 24 april 2022, tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen, heb ik hierbij de eer u de volgende resultaten van de verkiezingen van 12 augustus 2022 voor de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) en de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep (NGRvB) ter kennis te brengen.

 

Verkiezingen van de NGROD

Volgende kandidaten zijn verkozen als effectief lid van de NGROD in volgorde van het aantal behaalde stemmen:

Naam en voornaam

Aantal behaalde stemmen

 1. DAEMS Magali

920

 1. VANDE VYVERE Bart

825

 1. NAGELS Luc

796

 1. LETERME Lieselot

775

 

Volgende kandidaten zijn verkozen als plaatsvervangend lid van de NGROD in volgorde van het aantal behaalde stemmen:

Naam en voornaam

Aantal behaalde stemmen

 1. DE BEUL Ann

729

 1. BOONE Guido

636

 1. POLLENTIER Kristof

628

 1. LANDUYT Christian

381

 

Verkiezingen van de NGRvB

Volgende kandidaten zijn verkozen als effectief lid van de NGRvB in volgorde van het aantal behaalde stemmen:

 

Naam en voornaam

Aantal behaalde stemmen

 1. VERHAEGHE Carolien

1022

 1. DE BEUL Karin

874

 1. BOMBEEK Raf

639

 

Volgende kandidaten zijn verkozen als plaatsvervangend lid van de NGRvB in volgorde van het aantal behaalde stemmen:

Naam en voornaam

Aantal behaalde stemmen

 1. BOEYKENS Hugo

458

 1. VERSCHAEVE Maurice

384

 1. CLUYDTS Guy

382

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Theo Borgers

Voorzitter