Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.


Contactgegevens Dierenarts in nood

Geachte collega’s,

Veel dierenartsen worden in hun dagelijkse activiteiten geconfronteerd met uitdagingen die heel veel engagement vragen. Niet enkel onze patiënten vragen enorm veel energie, maar ook de mondige en veeleisende diereneigenaars, de toenemende concurrentie, een verstoorde work-life balance, de financiële en/of investeringsdruk, het zijn allemaal factoren die hun tol kunnen eisen. Zonder ondersteuning kan het onevenwicht resulteren in psychische problemen, depressies, burn-out enz.

De NGROD was al enige tijd in overleg met de collega’s van de humane geneeskunde om hun project “Arts in Nood” open te stellen voor alle Belgische dierenartsen. We mochten de definitieve goedkeuring voor de samenwerking van de Orde der Artsen ontvangen. Dit betekent concreet dat de dierenartsen in moeilijkheden vanaf heden gratis beroep kunnen doen op hun diensten.

Dierenarts in nood
Gratis nummer: 0800 70 660 (werkdagen van 9u tot 17u) 
Dit nummer is enkel voor dierenartsen in psychische nood en NIET voor diereigenaren.
E-mail: info@artsinnood.be

Bent u slachtoffer van een agressie vanwege een diereigenaar
Vul dan het agressieformulier in via www.ordomedic.be

Bijkomende informatie kan u nalezen in de nieuwsbrief.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers

Laatste nieuwsberichten

Secretariaat gesloten zomerperiode

Het secretariaat zal gesloten zijn tijdens deze periodes:

  • 18-19 juli 2024
  • 25-26 juli 2024
  • 01-02 augustus 2024
1-07-2024
Verkiezing van de vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de provincie Vlaams Brabant

Geachte collega’s,

Bij de verkiezing van de leden voor de Hoge raad tijdens de installatievergadering van 16 september 2022  was er geen kandidaat die de provincie Vlaams Brabant kon vertegenwoordigen. Bijgevolg werd beslist, conform het artikel 39 van het K.B. van 24 april 2022 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen, een oproep tot kandidaatstelling te doen onder de leden van de lijst van de Orde van de Dierenartsen uit de provincie Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het resultaat van de verkiezing die plaats vond tijdens de raadszitting van 28 oktober 2022 vindt u op deze pagina.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers
Voorzitter
 

28-10-2022
Verkiezingen Bureau NGROD en vertegenwoordigers Hoge Raad

Geachte collega's,

 

De installatievergadering van de nieuwe Raad vond plaats op 16 september 2022.

De resultaten van de verkiezingen 2022 voor het Bureau van de NGROD, de vertegenwoordigers van de Hoge Raad en het onderzoekscollege van de NGROD  (2022-2025) kan u op deze pagina raadplegen.

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Theo Borgers

Voorzitter

19-09-2022
Overlijden magistraat-assessor dr. iuris Jozef Colpin

We melden u met droefheid het plotse en onverwachte overlijden van onze magistraat-assessor dr. iuris Jozef Colpin.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 19 augustus 2022 om 10.30 uur in het Grand Kavee, stadion KV Mechelen, Kleine Nieuwendijkstraat 53, 2800 Mechelen.

Bijlage: rouwbericht

Het secretariaat van de NGROD zal gesloten zijn tijdens de uitvaartplechtigheid op 19 augustus 2022

16-08-2022
Resultaten verkiezingen 2022

Geachte collega's,

 

De resultaten van de Verkiezingen 2022 voor de NGROD en NGRvB kan u op deze pagina raadplegen.

 

Met collegiale groeten,

 

Dr. Theo Borgers

Voorzitter

12-08-2022
leden