Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Laatste nieuwsberichten

Persbericht

De Orde der Dierenartsen waarschuwt alle diereigenaars

 

De Nederlandstalige Orde der Dierenartsen wenst het brede publiek te informeren dat de website https://dierenarts-van-wacht.be en het telefoonnummer 0904/69.005 helemaal geen officiële wachtdienst inhouden, integendeel.

 

Deze website, die beweert steeds paraat te staan om U te helpen een dierenarts van wacht te vinden in de buurt van Uw gemeente, is een bedrieglijke site, waarbij het de bedoeling is de diereneigenaar zo  lang mogelijk aan het lijntje te houden, wat wordt gevolgd door een abnormaal hoge telefoonrekening.

Alhoewel er op de site beweerd wordt dat deze dierenartsen ofwel actief zijn als dierenarts van wacht in hun regio ofwel  aangegeven hebben beschikbaar te zijn op dat moment voor noodgevallen en/of spoedgevallen, zijn deze dierenartsen hier helemaal niet van op de hoogte. Ook de regio of de diersoort die de opgegeven dierenarts behandelt, beantwoorden soms helemaal niet aan de vraag van de diereneigenaar.

Mensen die slachtoffer zijn van deze bedrieglijke praktijk worden gevraagd dit te melden op info@ordederdierenartsen.be

 

Contact: Dr. Miguel STEVENS, info@ordederdierenartsen.be

 

23-12-2019
leden

E-mail