Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Laatste nieuwsberichten

Secretariaat gesloten tijdens kerstverlof

Het secretariaat van de NGROD zal gesloten zijn van 24 december 2018 tot en met 04 januari 2019.

 

Voor dringende zaken kan een mail gestuurd worden naar de secretaris (secretaris@ordederdierenartsen.be).

2-12-2018
Nieuwsflash februari 2018

Beste collega,

Gelieve in bijlage de nieuwsflash van februari 2018 te willen vinden.

U kan alle communicaties van de NGROD steeds terugvinden op de website onder de rubriek 'Communicaties van de NGROD', na inloggen met uw ordenummer en wachtwoord.

Collegiale groeten,

Dr. Ann Janssens

Voorzitter NGROD

20-02-2018
leden

E-mail