Orde der Dierenartsen | Nederlandstalige Gewestelijke Raad

De Orde der dierenartsen werd in 1950 ingesteld bij wet en bestaat uit een Hoge Raad met zetel te Brussel en twee Gewestelijke Raden met zetel te Merelbeke en te Jambes. De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen. De meest recente aanpassing van de Code dateert van 2015.

Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen zich op de lijst van een Gewestelijke Raad te laten inschrijven. De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Laatste 3 nieuwsberichten

Het kantoor van de NGROD is gesloten wegens verhuis

Wegens de verhuiswerkzaamheden is het kantoor van de NGROD gesloten tot dinsdag 24/5/2016. Vanaf 24/5/2016 is het secretariaat terug telefonisch bereikbaar op 09 225 58 18, en dit elke werkdag tussen 9u00 en 12u00. E-mails en post zullen vanaf 24/5/2016 verwerkt worden.

18-05-2016
Minister Maggie De Block huldigt het nieuwe kantoor van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) in

De NGROD is verheugd dat Minister Maggie De Block vandaag 13 mei 2016 zijn nieuw kantoor inhuldigt en een korte toespraak geeft in aanwezigheid van een 100-tal genodigden. Vertegenwoordigers van de federale en plaatselijke overheden, landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, de farmaceutische industrie, de Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen, De Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep, AMCRA, de Faculteit Diergeneeskunde, wetenschappelijke instellingen, andere Ordes … zullen bij een hapje en een drankje getuige zijn van het officieel doorknippen van het lint.

De NGROD was sinds 2003 gehuisvest in een pand aan de Salisburylaan in Merelbeke, doch koos voor een modern en functioneel kantoor in het centrum van dezelfde gemeente. Vandaaruit zullen in de toekomst de kerntaken van de Orde verder ingevuld worden, in goed overleg met de leden, de overheid en de stakeholders van de dierenartsen en met een focus op transparantie, moderne communicatie, (kosten)efficiëntie en professionalisme. Het nieuwe gebouw wordt in gebruik genomen op 23 mei.

13-05-2016
Persbericht en open brief onverdoofd slachten

De Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, de heer Ben Weyts, verklaarde in het najaar 2014 dat vanaf 2015 de Europese regelgeving betreffende het onverdoofd slachten zal bewaakt worden.  Dit heeft zijn impact op de Vlaamse situatie.

De dierenartsen spelen een centrale rol bij het bewaken van het dierenwelzijn, ook bij het slachten.

Naar aanleiding hiervan hebben de Vlaamse dierenartsen een open brief geschreven waarin zij hun standpunt meedelen.  Met deze brief willen zij het beleid van de nieuwe minister voor dierenwelzijn steunen.
Het dierenwelzijn en het consumentenbesef zijn hierbij primordiaal.

In bijlage vindt u het persbericht hierover (2 pagina’s) met aansluitend de open brief (6 pagina’s)

14-04-2015

Volgende 3 cursussen

{{item.title}}

Punten : {{item.points | halfRoundUp | number}}
{{item.startdate | date:'dd-MM-yyyy'}} - {{item.dagdeel | list:dagdelen:'id':'code'}}
{{item.entityname}}
{{item.sprekers | sprekers}}
{{item.dierensoort | dierensoort:diersoorten:'id':'description'}}

Er werden geen cursussen gevonden