Nieuwe NGROD: ambities, beslissingen en uitdagingen

Beste collega,

 

Gelieve in bijlage de eerste nieuwsbrief van de nieuwe Raad van de NGROD te willen vinden.

 

Met vriendelijke groeten,

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen

4-11-2016
Brief van de voorzitter: Tijd om de fakkel door te geven

Geachte confraters,

 

Gelieve hierbij mijn laatste brief als voorzitter, getiteld 'Tijd om de fakkel door te geven', te willen vinden.

 

Met confraternele groeten,

 

Prof. dr. Sarne De Vliegher

Voorzitter NGROD

29-09-2016
Secretariaat NGROD gesloten van 8 tem 15 augustus 2016

Het secretariaat van de NGROD is gesloten van 8 tot en met 15 augustus 2016.

Vanaf dinsdag 16 augustus zal het secretariaat terug bereikbaar zijn.

29-07-2016
Bekendmaking resultaten verkiezingen 2016

Geachte confraters,

Hiermede heb ik de eer u de resultaten van de verkiezingen van 30 juni 2016 voor de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) en de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep van de Orde der Dierenartsen (NGRvB) ter kennis te brengen.

Klik op het bestand in bijlage om de verkiezingsuitslag te openen.

Met confraternele groeten,

Prof. dr. Sarne De Vliegher

Voorzitter NGROD

30-06-2016
Foto's inhuldiging nieuwe pand

Op vrijdag 13 mei 2016 werd het nieuwe kantoor van de NGROD plechtig ingehuldigd. Minister Maggie De Block gaf een korte toespraak in aanwezigheid van een 100-tal genodigden, die getuige waren van het officieel doorknippen van het lint.

De foto's van de opening van het nieuwe pand kan u hier terugvinden.

 

27-06-2016
Laatste rappel voor de verkiezingen van 30 juni 2016

Meer dan 70% van de leden bezorgden hun stembrieven voor de verkiezingen van 30 juni a.s. aan de NGROD.

Iedereen die zijn of haar stem nog niet uitbracht wordt bij deze nogmaals herinnerd aan de plicht om dat te doen.

De retouromslag met de stembrieven moet ten laatste op 30 juni 2016 om 11u00 op het nieuwe adres Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke aangekomen zijn. 

21-06-2016
Het kantoor van de NGROD is verhuisd

Het NGROD is sinds dinsdag 24/5/2016 verhuisd naar een nieuw kantoor, gelegen te Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op 09 225 58 18, en dit elke werkdag tussen 9u00 en 12u00.

24-05-2016
Minister Maggie De Block huldigt het nieuwe kantoor van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) in

De NGROD is verheugd dat Minister Maggie De Block vandaag 13 mei 2016 zijn nieuw kantoor inhuldigt en een korte toespraak geeft in aanwezigheid van een 100-tal genodigden. Vertegenwoordigers van de federale en plaatselijke overheden, landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, de farmaceutische industrie, de Franstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen, De Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep, AMCRA, de Faculteit Diergeneeskunde, wetenschappelijke instellingen, andere Ordes … zullen bij een hapje en een drankje getuige zijn van het officieel doorknippen van het lint.

De NGROD was sinds 2003 gehuisvest in een pand aan de Salisburylaan in Merelbeke, doch koos voor een modern en functioneel kantoor in het centrum van dezelfde gemeente. Vandaaruit zullen in de toekomst de kerntaken van de Orde verder ingevuld worden, in goed overleg met de leden, de overheid en de stakeholders van de dierenartsen en met een focus op transparantie, moderne communicatie, (kosten)efficiëntie en professionalisme. Het nieuwe gebouw wordt in gebruik genomen op 23 mei.

13-05-2016
Persbericht en open brief onverdoofd slachten

De Vlaamse Minister voor Dierenwelzijn, de heer Ben Weyts, verklaarde in het najaar 2014 dat vanaf 2015 de Europese regelgeving betreffende het onverdoofd slachten zal bewaakt worden.  Dit heeft zijn impact op de Vlaamse situatie.

De dierenartsen spelen een centrale rol bij het bewaken van het dierenwelzijn, ook bij het slachten.

Naar aanleiding hiervan hebben de Vlaamse dierenartsen een open brief geschreven waarin zij hun standpunt meedelen.  Met deze brief willen zij het beleid van de nieuwe minister voor dierenwelzijn steunen.
Het dierenwelzijn en het consumentenbesef zijn hierbij primordiaal.

In bijlage vindt u het persbericht hierover (2 pagina’s) met aansluitend de open brief (6 pagina’s)

14-04-2015
Problematiek kattensterilisatie

De NGROD wordt regelmatig gecontacteerd door dierenartsen met vragen over hun rol in projecten rond kattensterilisatie binnen bepaalde steden of gemeenten. Naar aanleiding daarvan besliste de NGROD om een brief te sturen ter attentie van de burgemeesters en schepenen van alle Vlaamse gemeenten en steden (n=308), en deze te overhandigen aan Minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, tijdens de nieuwjaarsreceptie van 22 januari waar hij een toespraak zal houden.

15-01-2015
AMCRA 2020

In een ambitieus maar realistisch plan voor het antibioticumbeleid bij dieren tot en met 2020 hebben alle leden-sectoren van AMCRA vzw 10 streefdoelen en actiepunten uitgewerkt.

12-05-2014
Plethora

Op maandag 10 maart 2014 hadden de vertegenwoordigers van de Vlaamse dierenartsen een onderhoud met de Vlaamse minister-president Kris Peeters naar aanleiding van zijn bezoek aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke.  Daar werd een visietekst overhandigd met betrekking tot de grote instroom aan studenten diergeneeskunde (plethora) en de impact hiervan op het dierenartsenberoep en de maatschappij.

Deze tekst, die werd ondertekend door de faculteiten diergeneeskunde Antwerpen en Gent, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD), de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV) en de DierenartsenBelangen (IVDB), is integraal terug te vinden in bijlage.

11-03-2014
Dierenartsen en dierenwelzijn

Op maandag 10 maart 2014 hadden de vertegenwoordigers van de Vlaamse dierenartsen een onderhoud met de Vlaamse minister-president Kris Peeters naar aanleiding van zijn bezoek aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke.  Daar werd een visietekst overhandigd met betrekking tot het dierenwelzijn in het kader van de regionalisering van deze bevoegdheid.

Deze tekst, die werd ondertekend door de faculteiten diergeneeskunde Antwerpen en Gent, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD), de Vlaamse Dierenartsenvereniging (VDV), de DierenartsenBelangen (IVDB) en de Small Animal Veterinary Association Belgium/Flanders (SAVAB-Fl), is integraal terug te vinden in bijlage.

10-03-2014
Brief aan minister Onkelinx naar aanleiding van haar toespraak op Agribex

Naar aanleiding van haar toespraak op Agribex, de Internationale Beurs voor Akkerbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones te Brussel, heeft de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen een brief gericht aan minister Onkelinx.

In deze brief wordt getracht een antwoord te geven op de drie vragen die de minister stelt in haar toespraak (p 10-11).

In bijlage vindt u de brief van de Hoge Raad terug alsook aansluitend de toespraak van minister Onkelinx.

3-03-2014
Samenstelling van de nieuwe Raden van de NGROD

Vrijdag 4 oktober 2013 werden de nieuwe Raden van de NGROD verkozen voor de volgende drie jaren.  In bijlage vindt u de resultaten terug.

8-10-2013